Kontaktpersona jautājumiem par metu konkursa nolikumu un projektēšanas programmu, žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:

Dace Kalvāne

+371 29480702
linstowquarter@metukonkurss.lv