METU KONKURSS

BIROJU ĒKU KOMPLEKSA IZVEIDE RĪGĀ, KVARTĀLĀ STARP ELIZABETES, ERNESTA BIRZNIEKA-UPĪŠA, DZIRNAVU UN SATEKLES IELU

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga biroju ēku kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets ir SIA Linstow Baltic biroju ēku kompleksa apbūves iecere Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu. Apbūves iecerei jāietver arhitektoniskos risinājumus un teritorijas kopējo ģenerālplānu biroju ēku kompleksa izveidei trijos, savstarpēji saistītos, zemes gabalos, Rīgā, Birznieka Upīša ielā 2, Birznieka Upīša ielā 4 un Dzirnavu ielā 106, turpmāk tekstā – Konkursa objekts.

Konkursa Pasūtītājs: SIA Linstow Baltic

Konkursa norises laiks – no 2021. gada 20. jūlija līdz 2021. gada 18. oktobrim.

Konkursa godalgu fonds: 30 000 EUR

Konkursa žūrija – konkursa Pasūtītāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas galvenā arhitekta biroja, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/

https://linstowquarter.metukonkurss.lv/

Metu konkurss BIROJU ĒKU KOMPLEKSA IZVEIDE RĪGĀ, KVARTĀLĀ STARP ELIZABETES, ERNESTA BIRZNIEKA-UPĪŠA, DZIRNAVU UN SATEKLES IELU