Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus SIA Linstow Baltic rīcībā. SIA Linstow Baltic apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Metu konkursa “BIROJU ĒKU KOMPLEKSA IZVEIDE RĪGĀ, KVARTĀLĀ STARP ELIZABETES, ERNESTA BIRZNIEKA-UPĪŠA, DZIRNAVU UN SATEKLES IELU” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Metu konkursa “BIROJU ĒKU KOMPLEKSA IZVEIDE RĪGĀ, KVARTĀLĀ STARP ELIZABETES, ERNESTA BIRZNIEKA-UPĪŠA, DZIRNAVU UN SATEKLES IELU” ietvaros.